Allocution AGO 2015

Retour

Allocution du président Fernand Muller


Dir Dammen an Dir Hären,
Léif Kolleginnen a Kollegen,


Merci, dass dir haut den Owend an d‘Generalversammlung vun der AGC komm sidd.
Wéi déi Jore virdrun sinn ech besonnesch frou haut och nees den Här Maurice Schmitz, ee vun eisen treie Grënnungsmember, hei begréissen ze kënnen. E weidere Grënnungsmember a fréiere Generalsekretär vun der AGC de Pierre Trausch léisst sech ëntschëllege, well en haut den Owend fir d’CGFP am Asaz ass. Hien huet gemengt dat hei wier déi éischt Generalversammlung vun der AGC déi hie verpasst. Dat si Memberen ... [téléchargez le document pour lire la suite]

Télécharger le document
Allocution AGO 2015